Дезінфекція

Дезінфекція

В нашій державі законодавчо визначено, що Дезінфекційні заходи (дезінфекція,  дезінсекція, дератизація) -  заходи  щодо  знищення  у  середовищі  життєдіяльності   людини збудників  інфекційних  хвороб  (дезінфекція) та їх переносників - комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація).
 

Об`єднання заходів з дезінфекції, дезінсекції та дератизації під одним поняттям «дезінфекція» сталося давно. Головним їх спільним завданням є розрив механізму передачі збудників інфекцій на шляхах їх передачі через ссавців та  комах.
 

Здійснення дезінфекційних заходів, врегульовано Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».


Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні   дезінфекційні   заходи  проводяться  органами державної  санітарно-епідеміологічної  служби,  а також суб'єктами підприємницької  діяльності  на  підставі  відповідних договорів з підприємствами,   установами,  організаціями  незалежно  від  форм власності  та громадянами; (абзац третій частини першої статті 33 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012) Статтею 18 цього ж Закону  визначено, що юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, які належать їм на праві власності чи надані в користування, а також здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів та комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.
 

Згідно ст.30 та Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.
 

Здійснення дезінфекційної  діяльності в Україні з 2011 року не потребує ліцензування чи отримання будь-яких дозвільних документів.
 


Перейти до каталогу

+38 (044) 494-38-26

info@ukravit.com.ua

04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1